Nová sáňkařská dráha na Třebíčské?

Velkým tahákem květnového zasedání zastupitelstva města bylo dnes již republikově proslavené ,,velkomeziříčské esíčko”. Bohužel myšleno v tom nejhorším slova smyslu.

Naše uskupení Společně VM coby nováček místní samosprávy se o této pozoruhodné stavbě dozvědělo někdy po říjnových volbách. Po období získávání potřebných podkladů a dalších informací jsme dospěli k názoru, že celá akce je přinejmenším jedna velká podivnost.

Na listopadové zastupitelstvo jsme se tedy vybavili názory dopravních projektantů, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací. Plni odhodlání zjistit o stavbě něco víc jsme se vydali na horkou půdu jednání zastupitelstva, ale dozvěděli jsme se přesně to, co jsme nechtěli. Po několika vyhýbavých odpovědích na důvod této stavby nám bylo po nekonečně absurdní debatě sděleno, že je jakýmsi záhadným pozůstatkem malého obchvatu, nicméně splňuje všechny náležitosti příslušných norem a předpisů. A navíc, jak nám potvrdil zastupitel Pavel Blažek, sklon na nové komunikaci nebude větší, bude pouze jiný. Pan starosta nám sdělil, že penále za vypovězení smlouvy se stavební firmou by bylo tak velké, že nám nezbývá nic jiného než stavbu realizovat. Vedoucí stavebního úřadu, úřadu územního plánování a úřadu regionálního rozvoje v jedné osobě, pan Kozina, konstatoval, že stavba bude bezpečnější a bude mít parametry moderní městské komunikace. Ufff, těžký úvod do místní politiky.

Před květnovým zastupitelstvem již byly karty rozdány jasně, a tak finišéry dokončily svoji práci. K úplné spokojenosti zbývaly pouze drobnosti: položit zámkovou dlažbu, za což patří dlaždičům velký obdiv, a v zatáčkách pro jistotu vyskládat balíky slámy. Kdyby náhodou…

Hned po zprovoznění “narovnané” zatáčky jsme se vydali stavbu prozkoumat v naději, že naše kritika nebyla oprávněná. Bohužel byla. Shodli jsme se, že jedinou možností nápravy je přiznat průšvih a nechat udělat znalecký posudek, který odpoví na otázky, zda jsou chyby v zadání projektu, projektové dokumentaci, realizaci nebo snad úplně ve všem. Na základě posudku by pak zastupitelé měli zvolit další postup.

Bod týkající se zatáčky byl na programu zastupitelstva zařazen na konec. Po dlouhých debatách byl do našeho návrhu usnesení na žádost zastupitelů z uskupení To pravé Meziříčí doplněn důležitý odstavec. Zastupitelstvo města si přeje uvést komunikaci Třebíčská do původní polohy. Hotovo, odhlasováno.

Takže vracíme Třebíčskou zpátky na Třebíčskou a budeme zadávat znalecký posudek. Budeme zjišťovat, proč se stalo, co se stalo, kdo za to může a kdo to zaplatí. Je nutné do budoucna podobným nesmyslům předcházet. Ke změně potřebujeme důvěru ostatních zastupitelů a spolehlivé úředníky. Je pro nás důležité se mezi sebou bavit i bez ohledu na politickou příslušnost. Jedině to je přímá cesta, která může městu pomoci.

Za Společně VM

Toms Bilek