O významu opozice a jasného pojmenování

Pojmy politické koalice i opozice zaznívají v meziříčském veřejném prostoru opakovaně a na jejich adresu jsme poslední dobou slyšeli řadu názorů. Např., že takové rozlišování politických sil nemá v komunální politice žádný praktičtější smysl. Že podobné parlamentní „hry“ do městského zastupitelstva v zájmu obce nepatří anebo, že léta strávená v opozici jsou léta ztracená, protože opoziční role nemá pro daný politický subjekt žádný praktický význam. Já osobně žádný z těchto pohledů nesdílím. Naopak si myslím, že obě části politického spektra – ta tzv. „vládnoucí“ i ta „odstavená“ – svým specifickým způsobem přispívají k rozvoji obce či města. A dokonce mám pocit, že minimálně od posledních komunálních voleb mi vývoj ve Velkém Meziříčí dává v řadě příkladů zapravdu. 

Ohlédněte se se mnou. Např. majetkový převod nové synagogy na město. Jasně koaliční záměr mediálně protežovaný Meziříčským fórem. Před pochybami zdejší veřejnosti jej však opakovaně obhajovala „opoziční“ zastupitelka Bíbrová (Společně VM). Zatímco původně opatrné stanovisko „koaliční“ ČSSD dokázala veřejně přehodnotit teprve působivá návštěva ministra kultury L. Zaorálka (ČSSD). Nebo jednací řád redakční rady a statut Velkomeziříčska. Původně „opoziční“ požadavky klubů Společně VM a TPM, schválené koaliční městskou radou v březnu a v listopadu letošního roku. A do třetice: Svit!  Klíčový úkol koalice, jemuž optimální východisko z tíživých závazků minulosti a vlastnických práv obchodního řetězce LIDL pomůže hledat tzv. územní studie. Z našeho pohledu „opoziční“ návrh zastupitelů za Společně VM. 

A tak bych mohl ještě nějakou chvíli pokračovat. Ale pro moji obhajobu specifických koaličních a opozičních rolí to není úplně nutné. Z uvedených příkladů je totiž dostatečně zřejmé, že původní a zdánlivě dané role obou politických uskupení (koalice-vláda, opozice-její kritika) se v každodenní praxi nenápadně posouvají a mění. Prostě koalice není vždycky neomezeným vládcem a opozice nemusí její vládu nutně jenom bořit. Opozice může s úspěchem naopak působit také konstruktivně a svými aktivitami inspirovat či pozitivně formovat aktuální dění. Podle mého názoru se ve Velkém Meziříčí takové „spolupráci“ poslední dobou docela daří a je jednoznačně ku prospěchu nás všech!

Zároveň však musím přiznat, že z vnějšího pohledu není vždycky úplně jednoduché rozlišit, kdo město zrovna táhne a kdo se jenom veze. Navíc je pravdou, že lokální média jasnější orientaci ve zdejším politickém dění ničím neulehčují. Oč by byl přehled čtenářů a příštích voličů snazší, kdyby alespoň jména našich zastupitelů byla v místním zpravodajství pravidelně spojována s názvy politických subjektů, za něž tito představitelé vystupují. Namísto jasného označení těch, kteří se veřejného dění účastní, se ve zdejších médiích setkáváme s rádoby „apolitickým“ a zbytečně hyperkorektním zatemňováním stranické příslušnosti zvolených politických představitelů. Chudák čtenář či jiný nezúčastněný pozorovatel pak ani neví, kdo vlastně vládne, staví, přináší nápady anebo boří. V zájmu veřejnosti a její transparentní informovanosti jsem proto jednoznačně pro odstranění tohoto mediálního nešvaru!

Martin Štindl