Jsou Vánoce, pojďme se smířit

Vážení spoluobčané, milí sousedé, text mých kolegů ze zastupitelstva mi vytýká řadu věcí. Některé právem, některým nerozumím, ale pokusím se to, co je v mých silách, vysvětlit.

  1. „Starosta má být zticha.“ Ne, starosta (ať je to kdokoliv) je členem zastupitelstva, zastupuje občany a má plné právo říct, co považuje za dobré či špatné rozhodnutí. Schopnost vyjádřit někdy i ostrou kritiku, a naopak takovou kritiku i snést patří k práci zastupitelů. Tolik k výhradě, že útočím na nějaký statut zastupitele, zakotvený v české ústavě.
  2. Věřím, že každý, kdo zmiňované zasedání zastupitelstva sledoval uzná, že jsem se ho snažil vést důstojně a korektně. Omlouvám se však Ivaně Bíbrové za svoji ironickou poznámku, pokud se jí lidsky dotkla.

Souhlasím s autory prohlášení výše v tom, že zastupitelé mají hájit zájmy občanů. Já spatřuji zájem občanů například v tom, že zastupitelstvo bude zcela vážně diskutovat o rozpočtu na příští rok a o tom, co má být jeho součástí. Proto tyto kolegy zastupitele prosím:

  • Pokud máte konkrétní výhrady k rozpočtu na rok 2022, sdělte je. Slibuji, že uděláme maximum pro jejich zapracování do rozpočtu, stejně tak, jako už jsme to udělali se všemi vašimi připomínkami doposud. Můžeme se nad vašimi přáními i sejít.
  • Pojďme společně schválit rozpočet, ať dále zbytečně nepoškozujeme město.
  • V necelém roce, který zbývá do voleb, se zaměřme na to, co bychom chtěli zlepšit ve městě.

Společná konstruktivní práce pro město je podle mě nejlepší příležitost k budování vzájemného respektu nebo dokonce i zasypání příkopů.
Přeji vám všem veselé Vánoce, klidný sváteční čas a do roku 2022 hlavně pevné zdraví.

Alex Kaminaras
Starosta města