Ztráta Jirky Michlíčka

Hluboce a osobně nás zasáhla ztráta Jirky Michlíčka

Činnost Jiřího Michlíčka se dotýkala nejenom jeho rodiny a přátel, ale i několika generací velomeziříčských obyvatel. Jeho občanská angažovanost bude v našem městě velmi chybět. Jiří s využitím své bohaté životní zkušenosti, smyslu pro spravedlnost a zdravých morálních hodnot ovlivňoval společenské dění, které naše město dalece přesahuje.

Upřímnou soustrast rodině a jeho nejbližším.
Společně VM