První pracovní zastupitelstvo

Připravili a obhajovali jsme návrh na zřízení osadních výborů, podpořili jsme vznik výboru pro urbanismus a územní plánování a rozšíření naučných stezek. Neúspěšně. Nově vzniklá koalice nám nedala prostor cokoliv prosadit. Bereme to jako zkušenost do další práce.