Kde působíme v samosprávě města

Alexandros Kamanaras
starosta města
rada města
zastupitelstvo

Josef Prokop
rada města
zastupitelstvo
školská komise

Tomáš Bílek
zastupitelstvo
bytová komise
komise pro regeneraci městské památkové zóny

Vincenc Záviška
zastupitelstvo
komise životního prostředí

Jan Bílek
kulturní komise (předseda)

Martin Štindl
redakční rada Velkomeziříčska
letopisecká komise

Ivana Hladíková
komise zdravého města a místní Agendy 21

Martin Kaman
komise pro místní správu Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice
sportovní komise

Tomáš Pelíšek
kontrolní výbor