Marie Brabcová

Vzdělání

  • Střední hotelová škola Velké Meziříčí, obor Cestovní ruch
  • Střední pedagogická škola Boskovice, obor Učitelství pro mateřské školy
  • Pedagogická fakulta MU Brno, obor Speciální pedagogika
  • Pedagogická fakulta MU Brno, obor Speciální andragogika

Napište Marii

b.majenka@seznam.cz

Velké Meziříčí je její rodné město, odreagování od pracovních povinností si dopřává při práci na zahradě, četbou a cestováním. Je vdaná, má jednu dceru.

Má ráda citát od J. A. Komenského: „Nevěřte všemu, co se vám předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami.“


Pedagogickou práci vykonává již 32 let, z toho 21 let intenzivně pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktivně se pohybuje na politické scéně ve městě. Několik let byla členkou komise životního prostředí a čtyři roky pracovala jako předsedkyně. V současné době je členkou komise kulturní.

Proč kandiduji právě za tuto stranu? Jednotlivé body našeho volebního programu nejsou jen líbivé sliby, ale jsme schopni je reálně splnit. Naše parta lidí je zodpovědná a pracovitá.