Vincenc Záviška

Vzdělání

  • Gymnázium Velké Meziříčí
  • Agronomická fakulta VŠZ Brno
  • Základní vojenská služba VÚ Prostějov (výsadkovo-průzkumný prapor)
  • Doplňkové pedagogické studium Brno – aprobace ZŠ a SŠ

Dost mladý na míčové hry. Ale už dost starý na to, aby mohl povyprávět o historii města:

Jsem rodák z Velkého Meziříčí – místo narození zámek, bývalé bydliště ulice Radnická 39/24  vedle „zlaté uličky“. Moje ložnice se nacházela na současném kruhovém objezdu. Dům byl v roce 1975 zbourán, aby později ustoupil výstavbě „obchvatu“ náměstí zrůdného Klementa Gottwalda. Tak vznikla ulice Pod Hradbami.


Víncenc Záviška nastoupil v roce 1992 jako učitel na ZŠ Oslavická, kde učí dodnes.

Občané ho již dvakrát zvolili do zastupitelstva města. Od roku 2010 do roku 2017 byl členem rady města.

Hrál nohejbal, malou kopanou a tenis, soutěžně odbíjenou a házenou. Od roku 1992 intenzivně trénuje žactvo a dorost házené TJ Sokol VM.

Má rád přírodu a práci v lese. A samozřejmě také manželku Ilonu a studující dcery Ivu a Kateřinu.

Ke vstupu do veřejného života mě před osmi lety přivedla otrávenost z minulého vedení, které nechtělo nic měnit a město pouze „udržovalo v chátrání“.

Přitom město má strategickou polohu, je obklopeno spoustou zeleně a klidových oblastí, máme hodně aktivních a činorodých spoluobčanů. Tak proč jim nedát příležitost uskutečnit jejich dobré nápady a měnit prostory pro lepší žití.