Jana Audy

Vzdělání

  • Gymnázium Velké Meziříčí
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor ochrana a tvorba životního prostředí

Napište Janě

jancanem@seznam.cz

Ve Velkém Meziříčí žije od svých dvou let stejně jako dvě generace jejích předků. Od základní školy ji zajímala příroda, a proto si lepila herbáře i pozorovala ptáky na krmítku. Dokonce při práci na diplomce prohledala všechny vypuštěné rybníky na Velkomeziříčsku, aby našla vzácnou
rostlinu.


Vždy se ráda toulala krajinou. Její nejdelší putování směřovalo přes Maďarsko a Rumunsko do Bulharska. S příchodem dětí se rodičovské trasy výrazně zkrátily, ale společný pobyt venku je úspěšně nahrazuje. Jako puberťačka tvrdila, že nikdy nechce učit děti, neboť její rodiče byli učitelé.

Nakonec ale práci s dětmi hodnotí jako pro ni stěžejní. S týmem nadšených lidí pracuje od r. 2002 pro Středisko ekologické výchovy Ostrůvek, které patří pod Ekocentrum Chaloupky.

Od roku 2009 rozvíjí chaloupecké ekocentrum v Balinách i podporuje rozvoj naučných stezek v okolí Velkého Meziříčí.

Nejvíce času však věnuje své rodině, kterou miluje, speciálně třem dětem ve věku 9, 6 a 2,5 roku.

Mám ráda lidi, kteří svou práci dělají srdcem, což ve Společně VM rozhodně nechybí.