Povolební spolupráce ve Velkém Meziříčí

Navrhneme radu města ve složení (zleva): Josef Prokop, Andrea Vašíčková, Tomáš Bílek, Alex Kaminaras, Martin Kaman, Petr Juda, Libor Beneš
Tisková zpráva z 15. října 2022

Velkomeziříčské politické kluby Společně VM a ODS se dohodly na spolupráci v nadcházejícím volebním období. Dohoda spočívá ve vzájemném pravidelném setkávání, informování a diskusích o strategických i průběžných záležitostech města tak, aby byly v co nejvyšší možné míře naplněny programy obou kandidátek i zájmy jejich voličů.

V nově zvoleném zastupitelstvu nová koalice disponuje většinou 15 hlasů. Na ustavujícím jednání zastupitelstva v úterý 18. října bude navrženo užší vedení města následovně:

Starosta: Alexandros Kaminaras, místostarosta: Martin Kaman
Členové rady: Libor Beneš, Tomáš Bílek, Petr Juda, Josef Prokop, Andrea Vašíčková

„Jsem velmi rád, že zachováváme úspěšnou spolupráci s klubem ODS z předchozího volebního období. Na společných programových tématech však chceme spolupracovat se všemi politickými kluby, které jsou součástí zastupitelstva města.“ uvedl Alex Kaminaras.

Alexandros Kaminaras (31 let) byl zvolen starostou poprvé v roce 2020 jako nejmladší starosta Velkého Meziříčí v historii města. Za jeho řízení došlo ke stabilizaci a zklidnění rozbouřené politické situace a k návratu zastupitelstva k dlouhodobým strategickým projektům, například rekonstrukci náměstí v souladu s výsledky architektonické soutěže.

Martin Kaman (37 let) je profesionál v oboru internetových technologií a marketingové komunikace. Jeho patnáctiletá praxe je příslibem toho, že v novém zastupitelstvu bude právě na komunikaci a informovanost nejen uvnitř politického prostředí, ale i ve městě jako takovém kladen mimořádný důraz.

Společně VM k volebnímu výsledku

Děkujeme! Volby do zastupitelstva Velkého Meziříčí byly sečteny. Podpora, kterou jste nám vyjádřili, nás ohromila a moc si jí vážíme. Bez přehánění!

Zastupiteli za Společně VM se stali Alex Kaminaras, Tomáš Bílek, Martin Kaman, Jan Bílek, Josef Prokop, Andrea Vašíčková, Jana Marková, Pavel Oulehla, Jan Kubiš, Tomáš Pelíšek, Ivana Hladíková, Josef Marek a Michaela Horná. To je celkem 13 lidí, kteří se před volbami zavázali přinášet změny k lepšímu pro Velké Meziříčí.

V tuto chvíli není kam spěchat. Budeme jednat nejdříve v okruhu nových zastupitelů Společně VM. A poté, jak jsme slíbili, s dalšími účastníky voleb – ODS, PRO, KDU-ČSL. Považujeme to za prospěšné a korektní. Ustavující městské zastupitelstvo, pokud se nestane něco mimořádného, se sejde v úterý 18. října.

Členové Společně VM, jejich blízcí, přátelé, spolupracovníci a podporovatelé. Obecník, 24. září 2022

Slova podpory, kterých si vážíme

„Jsem přesvědčen, že Alex Kaminaras, jako kandidát na příštího starostu, je ta nejlepší alternativa pro rozvoj města i jeho obyvatele.“

František Smažil, ANO 2011
místostarosta Velkého Meziříčí

Vážení spoluobčané.

Využívám této možnosti a chci podpořit kandidaturu Ing. arch. Alexandrose Kaminarase na starostu města pro nadcházející volební období.

Alexe jsem velmi dobře poznal za poslední čtyři roky v zastupitelstvu a více než dva a půl roku každodenní společné práce na radnici města. Charakterizoval bych jej jako inteligentního cílevědomého člověka a čestného chlapa s velkým pracovním nasazením a „tahem na bránu“.

Jak jistě víte, je vystudovaným architektem s velmi dobrou angličtinou, kteréžto vzdělání považuji za významný bonus pro nejvyššího představitele města. Navíc je obdařen velmi dobrými komunikačními schopnostmi a kultivovaným projevem, které prokázal při mnoha kulturních a společenských akcích. Díky těmto schopnostem a odborným znalostem získával respekt při jednáních, které z pozice starosty města absolvoval.

Výčet uskutečněných, rozpracovaných a připravovaných akcí dosvědčuje, že vedení města bylo aktivní a ve spolupráci s úředníky si uplynulé roky na radnici pouze „neodseděli“. 

Jsem přesvědčen, že Alex Kaminaras, jako kandidát na příštího starostu, je ta nejlepší alternativa pro rozvoj města i jeho obyvatele.

Ing. František Smažil

Kandidáti do zastupitelstva 2022

Volby do zastupitelstva Velkého Meziříčí se konají už 23. a 24. září.

Představujeme vám naše kandidáty do těchto voleb. Partu lidí, kteří pod jménem Společně VM svými nápady, aktivitou a prací prosazují zdánlivě prostou věc – změny k lepšímu v našem městě!

Kam kráčíš, Velké Meziříčí?

Setkání se starostou a diskuze nad rozvojovými plány našeho města

Přijďte ve čtvrtek 23. června v 18.00 na Starou poštu (zahrádka Blues Brothers) – mapa.

Starosta Alex Kaminaras nás na začátku zevrubně seznámí s plány na rozvoj města v oblastech jako je, bydlení, zdravotnictví, doprava, životní prostředí, sociální věci, vzdělávání, volný čas, kultura, sport, urbanismus a strategický rozvoj.

Následovat bude blok věnovaný tématu, který vyberou účastníci hlasováním.

Zakončíme volnou diskuzí, blokem určený pro otázky a připomínky na jakékoliv téma.

Používáte-li Facebook, budeme rádi za potvrzení účasti u události.

Jak se bydlí na Hliništích

V pátek 3. června od 16 hodin se koná slavnostní otevření odpočinkové zóny na sídlišti Hliniště. Půjde o příležitost k setkání nejen obyvatel Hlinišť, ale i všech, kdo se zajímají o kvalitu života na našich velkomeziříčských sídlištích a ve městě celkově.

Na místě nové odpočínkové zóny totiž měl původně stát další bytový dům. Až iniciativa obyvatel sídliště a aktivně vstřícný postoj vedení města původní plány změnila. Potřebujeme totiž byty a bytové domy ne jako pouhé noclehárny, ale i jako místa k životu.

Fotky z místa a pohled na věc od Pepy Matějíčka, jednoho z iniciátorů vylepšení (a našeho nového člena) vám přinášíme níže:

Na Hliništích bydlím od roku 2008. Od začátku existence bytových domů v této lokalitě jsem postrádal dostatečné vyžití pro děti a odpočinkové zóny pro dospělé. V době, kdy byl na Hliništích pouze jeden bytový dům, jsme situaci řešili svépomocí. Pro děti jsme vyrobili pískoviště, rodiče posedávali na improvizovaných lavičkách u garáží.

S rozvojem této lokality a výstavbou několika dalších domů se však situace stala neúnosnou. Děti neměly místo, kde by se mohly scházet. Míčové hry se hrály na parkovišti mezi auty, neexistovalo žádné posezení pro maminky s kočárky nebo starší spoluobčany.

Rozhodli jsme se spolu se sousedy Josefem Nedomou, Jiřím Sýkorou a Věrou Ocké, že se situaci pokusíme řešit s vedením města. Sepsali jsme jednoduchý seznam nápadů a myšlenek pro zlepšení volnočasových aktivit na Hliništích a domluvili si schůzku na radnici.

V té chvíli jsme vůbec nečekali, jak se situace vyvine. Díky této iniciativě máme dnes před domem perfektní odpočinkovou zónu, nově vysázené stromy a dětské sportoviště. Tato komplexní realizace výrazně převyšuje původní očekávání, se kterými jsme na radnici šli.

Proto bych chtěl vyzvat spoluobčany Velkého Meziříčí, aby se nebáli konstruktivní cestou společně s našimi zastupiteli zkvalitňovat život ve velkomeziříčských městských částech.

Slavnostní otevření volnočasového parku se uskuteční v pátek 3. června 2022 v 16 hodin.

Josef Matějíček

Velké Meziříčí: Společně VM bude opět kandidovat, tentokrát se starostou v čele

Stejně jako před čtyřmi lety bude Společně VM kandidovat ve volbách do zastupitelstva Velkého Meziříčí.

Termín voleb včera stanovil prezident Miloš Zeman na 23. a 24. září.

Lídrem naší kandidátky bude současný starosta Alexandros Kaminaras. Ten by se podle nás měl stát znovu starostou. Během svých prvních dvou let ve funkci totiž dokázal, že:

  1. Je pracovitý a dokáže důstojně reprezentovat naše město.
  2. Zvládá koordinovat činnost města za mimořádných situací (COVID, tornádo na Moravě, uprchlíci z Ukrajiny).
  3. Dbá na rekonstrukci a rozvíjení toho, co již město má a mělo by sloužit i nadále (příprava rekonstrukce a parkování na náměstí, areál zdraví, koupaliště, účelové komunikace, park na Hliništích).
  4. Systematicky posunuje vpřed velké a dlouhodobé projekty, zároveň v nich prosazuje zásadní změny k tomu, aby se v těchto místech lépe žilo (Hliniště III, Čechovy sady II, SVIT).
  5. Nabízí spíše postupné změny než revoluční cestu nebo ukvapené zahazování toho, co funguje.

Zkrátka se osvědčil a může být i po další 4 roky dobrým starostou.

Snahou Společně VM by pak bylo tvořit Alexovi, vedení města a radě města potřebnou podporu v zastupitelstvu. Z celé naší členské základny chceme poskytovat nápady, zpětnou vazbu, kritiku, kontrolu i povzbuzení k lepším výkonům.

„Moc si vážím důvěry, kterou do mě kolegové ze Společně VM vkládají, a budu se ji snažit naplnit. Jsem přesvědčen, že jedině dlouhodobá a kvalitní práce vede ke zlepšení života v našem městě.“ okomentoval tyto snahy Alex Kaminaras.

V nejbližších týdnech a měsících budeme sestavovat kandidátní listinu a program. Připravujeme sérii letních akcí, ale na kus řeči nás můžete zastavit nebo oslovit kdykoliv – kontakty viz www.spolecnevm.cz.

Uvědomujeme si, že město v uplynulých pěti letech ztratilo velké množství energie ve více či méně zbytečných rozbrojích. Za každou cenu proto budeme hledat co nejširší okruh partnerů, kteří do toho půjdou s námi.

Děkujeme všem, kdo nás podporují nebo podpoří, a stejně tak všem, kdo se o velkomeziříčskou politiku aktivně a konstruktivně zajímají.

Půjde to!
Společně VM

Ztráta Jirky Michlíčka

Hluboce a osobně nás zasáhla ztráta Jirky Michlíčka

Činnost Jiřího Michlíčka se dotýkala nejenom jeho rodiny a přátel, ale i několika generací velomeziříčských obyvatel. Jeho občanská angažovanost bude v našem městě velmi chybět. Jiří s využitím své bohaté životní zkušenosti, smyslu pro spravedlnost a zdravých morálních hodnot ovlivňoval společenské dění, které naše město dalece přesahuje.

Upřímnou soustrast rodině a jeho nejbližším.
Společně VM