Rekonstrukce náměstí: Kde je vůle, je i cesta

Velkomeziříčské náměstí se pohnulo směrem k rekonstrukci!

Zastupitelé dnes schválili dopracování studie na rekonstrukci Náměstí. Máme radost, že se po několika letech věc posunula dopředu. A dvojnásobnou radost, protože i díky našim hlasům byl zvolen postup podle návrhu číslo 1 od týmu architekta Mikuláška. Na rozklíčování situace kolem náměstí jsme pracovali celý uplynulý rok. Jednali jsme složitě se všemi zastupiteli, se třemi architektonickými týmy i majiteli sítí pod povrchem. V situaci, kdy se zdály absolutně neprůchozí návrhy číslo 1 i 2, jsme navrhli navázat spolupráci s autory návrhu číslo 3 – protože rozdíl mezi studiemi nebyl tak zásadní, aby odůvodnil další čekání.

Až tento krok zmobilizoval všechny zainteresované k tomu, aby se spolu začali vážně bavit. Navrhli jsme hlasování postupně po návrzích 1, 2 a 3 a byla schválena hned první varianta.

Upřímný dík všem, kteří hlasovali pro první návrh! Co bude dál? Potřebujeme přesně navrhnout, jak bude vypadat náměstí, stromy a zeleň, přilehlé ulice i pěší propojení Náměstí s okolím. Majitelé sítí, které už dlouho čekají na výměnu, musí vyprojektovat a připravit svou část díla. Studie, projekt a veškeré povolování budou poměrně náročné, a proto rekonstrukce může fyzicky začít nejdříve za dva roky. Nemají pravdu ti, kteří hlásají že by stačilo náměstí „jen opravit“. I pouhá oprava by trvala podobně dlouhou dobu. Přitom víme, že utváříme podobu centra města nejméně na dalšího půl století. I zdánlivé detaily rozhodnou, jak se nám na Náměstí bude žít a pobývat.

Proto je dnešní schválená studie skvělou zprávou!

Městu zdar!
Společně VM

Rekonstrukce náměstí: Našli k sobě nesmiřitelní soupeři cestu?

Komentář Společně VM k výsledkům úterního zastupitelstva (13.4.2021)

Starosta Alex Kaminaras navrhnul dopracovat architektonicko-urbanistickou studii Náměstí podle třetího oceněného návrhu v soutěži.

Proč zapojit do hry zrovna třetí návrh? V zastupitelstvu se navzájem blokují zastánci a odpůrci návrhů umístěných na prvním a druhém místě. Argumentace klíčových zastupitelů v podstatě vylučovala věcné rozuzlení a dopracování některého z prvních dvou návrhů. Přitom kvalitativní rozdíl mezi prvními třemi návrhy je velmi malý – resp. ne tak velký, aby ospravedlnil zastavení příprav rekonstrukce po celé jedno volební období. Třetí návrh přitom není zatížen žádnými spory nebo křivdami z minulosti a lze nad ním uvažovat s čistou hlavou.

S touto možností byli předem seznámeni všichni zastupitelé na březnové prezentaci. Vstřícná reakce napříč stranami dávala naději, že to půjde. V duchu hesla „každý musí trochu ustoupit“ zde byl konečně jasný návrh směřující k opravě rozbitého náměstí a my jsme byli připravení ho podpořit.

V úterý se ale vše semlelo jinak. Opozice na poslední chvíli přišla s protinávrhem: zaplatit za dopracování studií hned všem třem oceněným autorům. Návrh byl schválen, v hlasování ho podpořili dva členové naší koalice: Petr Velička a Ivana Bíbrová (která nedávno opustila naše uskupení Společně VM). Hlasování podle vlastního uvážení bylo předem domluveno a respektujeme ho, ostatně jako vždy.

Přesto nás překvapilo, jak nesourodá skupina absolutních zastánců i  odpůrců architektonických soutěží, nesmiřitelných fanoušků varianty číslo 1 i 2, zde najednou hlasovala v souladu. Kdyby se dalo spoléhat na jejich jednotu i do budoucna a výsledkem bylo rekonstruované náměstí, přidáme se okamžitě!

Vadí nám, že schválený postup je dražší, pomalejší a hlavně neřeší prastarý spor. Potřebnou shodu na jednom autorském týmu pouze odsouvá do budoucna. Kdo a podle čeho vybere ze tří dopracovaných variant tu ideální? Jaké budou náklady, termíny? Jaké bude zadání zakázky? Na to už úterní většina neodpověděla.

Náměstí určitě chceme rekonstruovat co nejdříve. Do příštího, červnového zastupitelstva se proto pokusíme nabídnout další alternativy, nebo dopracovat přijaté usnesení do konkrétní a funkční podoby. Zkrátka, budeme jednat!

V každém případě je dobře, že se téma náměstí podařilo znovu otevřít. 

Městu zdar!
Společně VM

Odchod Ivany Bíbrové

Potvrzujeme pravdivost zprávy o odchodu Ivany Bíbrové ze Společně VM.

Tato informace se ve čtvrtek objevila na internetu a některé lidi zaskočila. Děkujeme Ivě za veškerou práci, kterou odvedla pod hlavičkou Společně VM. Jedeme dál a jsme si jisti, že s ní dokážeme i v budoucnu jednat, shodnout se nebo spolupracovat.

Důležité je, že i přes odchod ze Společně VM zůstává Ivana součástí koalice ve velkomeziříčském zastupitelstvu, která má i nadále 13 členů. Ke Společně VM se hlásí a podporují nás asi čtyři desítky lidí. Čtvrtina z nich pracuje ve veřejných funkcích a pravidelně se schází.

Městu zdar!
Společně VM

Chodníky a sportoviště aneb “porcování medvěda” ve Velkém Meziříčí

Včera naši zastupitelé jednali o rozdělení přebytku rozpočtu minulého roku. Ten vzniká poměrně běžně každý rok – na některých úkolech města se ušetřilo, z některých akcí sešlo, někde město vydělalo víc než plánovalo. Celkem 46 milionů korun bylo třeba zařadit do letošního rozpočtu, tedy utratit, naporcovat medvěda – anebo, jak se říká vznešeně, investovat!

Rada města s našimi radními Alexem Kaminarasem a Josefem Prokopem navrhla toto rozdělení:

10,7 milionu na opravy chodníků a silnic

  • 2,5 milionu na chodníky, 3 miliony na cesty; dále 5 milionů rekonstrukce ulice Nad Gymnáziem (zatím bohužel jen po viadukt) a další drobné akce; vše se musí dobře načasovat vůči uzavírce Třebíčské ulice

11,2 milionu na sportoviště

  • totální rekonstrukce tenisových kurtů u Světlé a multifunkční traktor pro údržbu sportovišť; víme, že kurty budou stát o něco víc, ale do hry vstoupí ještě dotace; záměr je ale jasný – sportoviště která tu už máme, nechceme nechat chátrat

10,0 milionů na odkupy či směny pozemků ve Svitu

  • chceme, aby mělo město připravené peníze ve správné rozpočtové kapitole jako podporu pro jednání o této lokalitě

6,5 milionu odkup části zimního stadionu – hospody

  • odkup byl nutný nutné pro získání dotace na připravovanou rekonstrukci zimáku

6,7 milionu do rezervy

Diskuze v zastupitelstvu byla dlouhá a místy těžká. Děkujeme opozičním zastupitelům za celkově věcný přístup. Nakonec se hlasovalo o návrhu v podobě uvedené výše a zastupitelstvo jej schválilo jednohlasně.

Městu zdar!
Společně VM

Proč se schází mimořádné zastupitelstvo?

Záměr rekonstrukce zimního stadionu na konci minulého roku nabral rychlý spád. Dokončení projektové dokumentace se sešlo s obdobím, kdy Národní sportovní agentura vypsala dotaci na velké sportovní stavby. Bylo třeba ve velmi krátkém čase dokončit projekt, získat stavební povolení a sestavit žádost o dotaci, což se díky nemalému úsilí úředníků a vedení města podařilo.

Podmínkou pro přiznání dotace je, aby město vlastnilo celý objekt. Přitom v roce 2010 město prodalo soukromému majiteli část zázemí stadionu – hospodu, což se z dnešního pohledu jeví jako nešťastné. Zastupitelstvo se 9. února mimořádně sejde, aby rozhodlo o odkupu části zimního stadionu zpět a nebylo ohroženo přiznání dotace.

Víme o návrzích, které zaznívaly v minulosti, aby město místo rekonstrukce za zhruba 80 milionů Kč směřovalo ke stavbě nového stadionu na místě, kde by byl prostor i pro navazující sportovní zařízení (bazén, sportovní hala). Přínosem by byl dostatek parkovacích stání, sdílení zázemí pro návštěvníky nebo energetické úspory při současné výrobě tepla a chladu. Pro nás je v tuto chvíli rozhodující rozpracovanost projektu předchozím vedením města a výslovný zájem hokejového klubu o rekonstrukci.

Odkup hospody na zimáku zpět do vlastnictví města podpoříme, byť nejsme vůbec nadšeni z toho, že v minulosti město o spravování tohoto majetku nejevilo zájem a náklady platíme až nyní. Provedení rekonstrukce podmíníme získáním dotace ve výši alespoň 40 milionů Kč.

Držíme palce městu i hokejovému klubu, aby akce pokračovala ke zdárnému konci – zimnímu stadionu s novým strojovým vybavením, mantinely a tribunami, rozšířenými šatnami a zázemím.

Městu zdar!
Společně VM

 

CHYTLI JSME TO TAKY

Už je to tak, COVID-19 přišel i do klubu Společně VM. Aktuálně jsou nemocní Tomáš a Honza Bílkovi, v nařízené karanténě je Iva Bíbrová, v dobrovolném odloučení Milan Salaš. Zřetelné příznaky má pouze Tomáš. Naproti tomu Iva, Honza a Milan jsou bez příznaků. Můžeme vás uklidnit – nevíme o žádném přenosu na našich akcích. Zdá se, že každý si svou nákazu přinesl odjinud.

CO TO ZNAMENÁ PRO VELKOMEZIŘÍČSKOU POLITIKU?

Není to dobré… Iva ani Tomáš se nemohou zúčastnit dnešního zasedání zastupitelstva a přijdeme tak o převahu při hlasování. Deset zastupitelů (viz níže) toho chce obratně využít. Když nemohou ovládat město jako dříve, tak nám chtějí alespoň „zatopit“. Nepřichází ale s žádným návrhem, čeho chtějí svým chováním dosáhnout…

Hrozí, že stejně jako před 14 dny nebude schválen program a zastupitelstvo opět skončí po pár minutách. Tenkrát odmítli pracovat zastupitelé ČSSD Miroslav Jágrik, Pavel Blažek, Josef Komínek, František Komínek a Petr Vrána, za KDU ČSL Stanislav Kratochvíl, Marie Ripperová a Pavla Kamanová a za Meziříčské fórum Jiřina Jurdová a Jiří Kaše.

Dnes je poprosíme, aby konečně začali dělat svou práci a schválili program zastupitelstva nebo k němu řekli své výhrady. A pak hlasovali o všech těch nutných a praktických věcech jako jsou rozpočtová opatření, převody pozemků nebo dotace na sport a kulturu podle svého nejlepšího uvážení.

Do příště uděláme všechno proto, abychom byli silnější.

Opatrujte se a buďte zdraví 🙂

ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU ZA NAŠIMA HUMNAMA? DĚKUJEME, RADĚJI NE.

Nesouhlasíme s možným vybudováním jaderného úložiště poblíž Velkého Meziříčí. Včera naši zastupitelé podpořili Budišov, Rudíkov a další obce v lokalitě „Horka“. Koncem týdne o úložišti jedná vláda a starostové těchto obcí použijí jako argument i nesouhlas Velkého Meziříčí. Nebojíme se radioaktivity. Koneckonců jadernou elektrárnu i s přechodným skladištěm odpadu máme na dohled, a zvykli jsme si.

Bojíme se dopadů případné stavby:

1. ekologických – nepředstavitelné množství vytěžené zeminy a provoz nákladních aut, změny krajiny,

2. sociálních – v podstatě by se z nás stal na dvě generace hornický region. Geologické podmínky pro úložiště tu prý jsou velmi vhodné. To se ale nedá říct o zalidněnosti území. Ze všech 4 uvažovaných míst v Česku má právě náš region nejvíc obyvatel.

Kdo mlčí, ten později bývá nemile překvapený.

Proto jsme se ozvali!

Městu zdar!
Společně VM

Pět důvodů, proč nepokračuje projektování aquacentra

Minulý týden jsme spolu s dalšími zastupiteli města zastavili projektování relaxačního centra neboli aquacentra ve Velkém Meziříčí. Žádnou velkou radost z toho nemáme. Víme o úsilí, které do záměru investovala parta „bazénářů“, a vážíme si jejich aktivity stejně jako každé aktivity ve městě.

Věříme, že s odstupem času se i příznivci aquacentra zamyslí a pochopí důvody, proč bylo v tuhle chvíli dobré zatáhnout za záchrannou brzdu:

1. Přehnaná velikost aquacentra

Projektované aquacentrum se svou velikostí a vybavením snažilo vyrovnat podobným stavbám v Jihlavě a Třebíči, které ovšem mají několikanásobně víc obyvatel i peněz v rozpočtu než Velké Meziříčí.

Studie proveditelnosti, která vznikla před dvěma lety, našemu městu doporučovala „minimalisticko-účelné provedení“ a bazén se 4 drahami. Minulé vedení města ale zadalo k vyprojektování rovnou 6 plaveckých drah a ani na dalším vybavení, např. menších bazéncích, atrakcích, wellness prvcích i tobogánu, se nešetřilo.

Zkrátka, projektovalo se aquacentrum mnohem větší, než naše město potřebuje a může si dovolit.

2. Špatný postup

Stavbě podobného rozsahu musí předcházet poctivá finanční analýza a také soutěží vybraná architektonická studie, která má za úkol zajistit, aby se v relaxačním centru i jeho okolí lidé cítili mimořádně dobře.

Současná studie proveditelnosti postrádá především finanční analýzu pro podmínky Velkého Meziříčí. Nicméně i tak upozorňuje na řadu věcí, které je potřeba promyslet ještě před zadáním projektové dokumentace. Fázi promýšlení bývalé vedení města bohužel přeskočilo podobně jako u dalších projektů. 

Na špatný způsob zadání projektové dokumentace jsme upozorňovali už v únoru a listopadu loňského roku na zasedání zastupitelstva. Zastánci bazénu měli pocit, že je jenom zdržujeme, ale my jsme tyto námitky mysleli vážně. Vedení města naše doporučení úplně ignorovalo. Byla vypsána zakázka na projektovou dokumentaci ve všech stupních a jednoduchá architektonická studie byla svěřena pouze projektující firmě, což je u takové investice špatně.

3. Vše pro jednu firmu

Společnost Centroprojekt Group už delší dobu povzbuzovala zdejší bazénové nadšence a posléze i město v záměru vybudovat aquacentrum.

Stejná společnost vypracovala studii proveditelnosti, kde bez podrobné ekonomické analýzy prohlásila, že naše město stavbu zvládne.

Stejná společnost vyhrála i výběrové řízení na projektování za velmi nízkou cenu.

Dále tato firma buduje aquaparky a dodává bazénové technologie.

Takhle vypadá sen pro dodavatele, ale bývá v něm skryto mnoho pastí na investora. Pokud město nemá „tahat za kratší provaz“, mělo by na přípravě spolupracovat s několika nezávislými firmami a přicházet za nimi s řadou vlastních námětů a připomínek.

4. Financování

Samo vedení města si stanovilo cenový limit 150 milionů Kč a ten byl překročen už ve fázi studie. Je logické a jisté, že cena by se v dalších fázích projektování pouze navyšovala, anebo bychom byli tlačeni do výběru nejlevnějších materiálů a nejlevnějších technologií – což by později znamenalo vyšší náklady na provoz a menší užitnou hodnotu.

Od počátku nás bývalé vedení města ujišťovalo, že bazén má smysl stavět jenom při financování zvenčí – s dotacemi. Za celou dobu jsme však na žádný vypsaný dotační titul nenarazili a s očekávaným výpadkem veřejných financí kvůli koronavirové krizi se nedá očekávat zázrak.

5. Jiné úkoly a cíle

Na každém kroku vidíme možnosti, jak zlepšit život obyvatel našeho města. Chceme se zaměřit na rozvoj centra města, příjemné prostředí kolem nás a kvalitní bytovou výstavbu.

Závěrem

Toto jsou ve stručnosti hlavní důvody, které nás vedly k zastavení projektové přípravy meziříčského aquacentra. Věříme, že náš obezřetný postoj pochopí nejen ti, kteří o stavbě bazénu již dříve pochybovali, ale také ti, jimž se jeho vize zdála naopak velmi lákavá.

Společně VM

Jak naložit se Svitem?

Rozvojová plocha „Svitu“ by měla občanům města nabízet:

 • dopravní (cyklisté a zásobovací) a pěší propojení s náměstím
 • odbavení automobilové dopravy z náměstí do parkovacích domů ve Svitu
 • přístup k řece a kultivované nábřeží pro rekreační účely
 • pobytové plochy pro rekreaci, zeleň, aleje, udržované trávníky, lavičky s možností sezení ve stínu, vodní prvky
 • plocha pro pořádání outdoorových kulturních akcí
 • objekty, které poskytnou:
  • rozšíření nabídky občanské vybavenosti (restaurace, kavárny, obchody s prodejní plochou odpovídající těm z náměstí)
  • administrativní prostory v režimu, kdy jsou zajištěny děje v místě přes celý den (přes den se tam pohybují pracující, odpoledne a večer potom lidé využívající plochu pro volnočasové aktivity nebo rekreaci

Na území Svitu má být pestrá nabídka cílů, které z území vytvoří atraktivní plochu pro celé spektrum věkových skupin občanů našeho města, využívající ji přes celý den. To je městotvorný přístup. Nikoliv sdružování širokého sortimentu zboží a služeb pod střechu jednoho supermarketu + 150 aut a zásobování kamiony. Představme si modelovou situaci, kterou každý z nás jistě někdy zažil. Volná chvíle po práci nebo o víkendu, nemáme žádný plán a proto zajdeme na místo, kde víme, že se vždycky něco děje, které nás nějak zabaví a něčím překvapí – takové místo ve městě nemáme. V Praze je to, třeba, náplavka – člověk tam jde bez konkrétního plánu a ví, že ho tam něco bude bavit, koupí si zmrzku nebo pivo nebo nic, ale ví, že za procházku to stojí.

O významu opozice a jasného pojmenování

Pojmy politické koalice i opozice zaznívají v meziříčském veřejném prostoru opakovaně a na jejich adresu jsme poslední dobou slyšeli řadu názorů. Např., že takové rozlišování politických sil nemá v komunální politice žádný praktičtější smysl. Že podobné parlamentní „hry“ do městského zastupitelstva v zájmu obce nepatří anebo, že léta strávená v opozici jsou léta ztracená, protože opoziční role nemá pro daný politický subjekt žádný praktický význam. Já osobně žádný z těchto pohledů nesdílím. Naopak si myslím, že obě části politického spektra – ta tzv. „vládnoucí“ i ta „odstavená“ – svým specifickým způsobem přispívají k rozvoji obce či města. A dokonce mám pocit, že minimálně od posledních komunálních voleb mi vývoj ve Velkém Meziříčí dává v řadě příkladů zapravdu. 

Ohlédněte se se mnou. Např. majetkový převod nové synagogy na město. Jasně koaliční záměr mediálně protežovaný Meziříčským fórem. Před pochybami zdejší veřejnosti jej však opakovaně obhajovala „opoziční“ zastupitelka Bíbrová (Společně VM). Zatímco původně opatrné stanovisko „koaliční“ ČSSD dokázala veřejně přehodnotit teprve působivá návštěva ministra kultury L. Zaorálka (ČSSD). Nebo jednací řád redakční rady a statut Velkomeziříčska. Původně „opoziční“ požadavky klubů Společně VM a TPM, schválené koaliční městskou radou v březnu a v listopadu letošního roku. A do třetice: Svit!  Klíčový úkol koalice, jemuž optimální východisko z tíživých závazků minulosti a vlastnických práv obchodního řetězce LIDL pomůže hledat tzv. územní studie. Z našeho pohledu „opoziční“ návrh zastupitelů za Společně VM. 

A tak bych mohl ještě nějakou chvíli pokračovat. Ale pro moji obhajobu specifických koaličních a opozičních rolí to není úplně nutné. Z uvedených příkladů je totiž dostatečně zřejmé, že původní a zdánlivě dané role obou politických uskupení (koalice-vláda, opozice-její kritika) se v každodenní praxi nenápadně posouvají a mění. Prostě koalice není vždycky neomezeným vládcem a opozice nemusí její vládu nutně jenom bořit. Opozice může s úspěchem naopak působit také konstruktivně a svými aktivitami inspirovat či pozitivně formovat aktuální dění. Podle mého názoru se ve Velkém Meziříčí takové „spolupráci“ poslední dobou docela daří a je jednoznačně ku prospěchu nás všech!

Zároveň však musím přiznat, že z vnějšího pohledu není vždycky úplně jednoduché rozlišit, kdo město zrovna táhne a kdo se jenom veze. Navíc je pravdou, že lokální média jasnější orientaci ve zdejším politickém dění ničím neulehčují. Oč by byl přehled čtenářů a příštích voličů snazší, kdyby alespoň jména našich zastupitelů byla v místním zpravodajství pravidelně spojována s názvy politických subjektů, za něž tito představitelé vystupují. Namísto jasného označení těch, kteří se veřejného dění účastní, se ve zdejších médiích setkáváme s rádoby „apolitickým“ a zbytečně hyperkorektním zatemňováním stranické příslušnosti zvolených politických představitelů. Chudák čtenář či jiný nezúčastněný pozorovatel pak ani neví, kdo vlastně vládne, staví, přináší nápady anebo boří. V zájmu veřejnosti a její transparentní informovanosti jsem proto jednoznačně pro odstranění tohoto mediálního nešvaru!

Martin Štindl