Povolební spolupráce ve Velkém Meziříčí

Navrhneme radu města ve složení (zleva): Josef Prokop, Andrea Vašíčková, Tomáš Bílek, Alex Kaminaras, Martin Kaman, Petr Juda, Libor Beneš
Tisková zpráva z 15. října 2022

Velkomeziříčské politické kluby Společně VM a ODS se dohodly na spolupráci v nadcházejícím volebním období. Dohoda spočívá ve vzájemném pravidelném setkávání, informování a diskusích o strategických i průběžných záležitostech města tak, aby byly v co nejvyšší možné míře naplněny programy obou kandidátek i zájmy jejich voličů.

V nově zvoleném zastupitelstvu nová koalice disponuje většinou 15 hlasů. Na ustavujícím jednání zastupitelstva v úterý 18. října bude navrženo užší vedení města následovně:

Starosta: Alexandros Kaminaras, místostarosta: Martin Kaman
Členové rady: Libor Beneš, Tomáš Bílek, Petr Juda, Josef Prokop, Andrea Vašíčková

„Jsem velmi rád, že zachováváme úspěšnou spolupráci s klubem ODS z předchozího volebního období. Na společných programových tématech však chceme spolupracovat se všemi politickými kluby, které jsou součástí zastupitelstva města.“ uvedl Alex Kaminaras.

Alexandros Kaminaras (31 let) byl zvolen starostou poprvé v roce 2020 jako nejmladší starosta Velkého Meziříčí v historii města. Za jeho řízení došlo ke stabilizaci a zklidnění rozbouřené politické situace a k návratu zastupitelstva k dlouhodobým strategickým projektům, například rekonstrukci náměstí v souladu s výsledky architektonické soutěže.

Martin Kaman (37 let) je profesionál v oboru internetových technologií a marketingové komunikace. Jeho patnáctiletá praxe je příslibem toho, že v novém zastupitelstvu bude právě na komunikaci a informovanost nejen uvnitř politického prostředí, ale i ve městě jako takovém kladen mimořádný důraz.