Josef Prokop

Vzdělání

  • Gymnázium Velké Meziříčí
  • UP Olomouc, Fakulta pedagogická
  • UK Praha, Fakulta pedagogická
  • MU Brno, Fakulta filozofická
  • MZLU Brno, Institut celoživotního vzdělávání

Napište Pepovi

josef.prokop@spolecnevm.cz

K mým dlouholetým zájmům patří láska k přírodě a zvířatům, jsem aktivním členem Českého svazu chovatelů a Českého zahrádkářského svazu. Rád sleduji sportovní utkání, zvláště našich fotbalistů. Největší radostí je však vnuk Martínek, který letos oslaví 5 let.


Josef Prokop se v komunální politice pohybuje od roku 2010, kdy sestavil kandidátku Volba pro město.

Působí v poradních a iniciativních orgánech Zastupitelstva a Rady města:

  • ve finančním výboru, který připravuje stanoviska k důležitým rozhodnutím města a také kontroluje hospodaření s majetkem a financemi
  • ve školské komisi
  • v komisi pro regeneraci městské památkové zóny
  • v minulém volebním období také v komisi bytové

Jeho profesní život je spojen s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže s různým hendikepem. Začínal na pozici vychovatele a učitele, od roku 1996 je ředitelem Základní školy a Praktické školy ve Velkém Meziříčí.

Po absolvování velkomeziříčského gymnázia jsem vyzkoušel práci ve třísměnném provozu dnes již bývalého závodu Kablo. Poté jsem byl přijat ke studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia jsem potkal svoji manželku, se kterou letos oslavíme 35 let společného života.

Splnil jsem svoji povinnost – mám dva syny, postavil jsem dům a zasadil spoustu stromů. Do budoucna bych chtěl přispět k tomu, aby si Velké Meziříčí uchovalo svoji krásu a rozvíjelo se pro spokojený a klidný život dalších generací.