Naposledy k přestavbě Velkomeziříčska?

Velké Meziříčí má před sebou hodně výzev. Jenom namátkou: územní plán, očekávané problémy v dopravě, nedostatek bydlení, zchátralý Areál zdraví, výstavbu aquacentra a další. Nová rada města však usoudila, že je nutné nejdřív reorganizovat Velkomeziříčsko, aby “lépe informovalo o dění na radnici”.

Přitom je v zájmu nás všech občanů, aby městské noviny byly i nadále kvalitním periodikem, kde bude možné psát o problémech města otevřeně. Proto zástupci našeho klubu Společně VM na zastupitelstvu 12. února zjišťovali informace k novému Velkomeziříčsku.

Nedostali jsme ale dostatečné vysvětlení pro zrušení mediálního úseku při JUPITER clubu a pro ukončení spolupráce se dvěma zkušenými redaktory. Opakovaně slyšíme jen obecný cíl, a to „zlepšení informovanosti o dění na radnici“. Koalice neuvedla žádný konkrétní příklad, kdy Velkomeziříčsko neinformovalo dobře o dění na radnici. Redakční rady se starosta Komínek zúčastnil naposledy v dubnu 2018, kdy vyjádřil celkovou spokojenost s listem. Ani v působnosti valné hromady JUPITER clubu se rada města nepokusila zlepšit údajně nedostatečný stav.

Nevíme, kolik bude toto dobrodružství stát. Zřejmě to neví ani rada města a je to logické. Radnice nemá vydavatelské zkušenosti a byly přijaty nové zaměstnankyně úřadu, které splňují formální požadavky na platové třídy, tedy mají vysokoškolské vzdělání, ale nemají mediální praxi. Může se stát, že část redakčních prací bude radnice nucena zajišťovat externě.

Bereme za slovo starostu, jeho koaliční kolegy a kolegyně a očekáváme, že nebudou uplatňovány metody cenzury vůči našim názorům. Tiskový zákon nařizuje radničním zpravodajům poskytovat přiměřený prostor příspěvkům, které vyjadřují názory zastupitelů, včetně kritických hlasů z řad opozice a veřejnosti.

V tuto chvíli je vše rozhodnuto, nová redakce má nárok na určitý čas k obhájení své práce. S týmem Společně VM se budeme věnovat tématům zmíněným v úvodu. Pokud by se ale z Velkomeziříčska stala předražená hlásná trouba radnice, ozveme se jako první.

Společně VM

Mimořádný zpravodaj k rekonstrukci Velkomeziříčska

Rada města v lednu dala pokyn ke zrušení redakce Velkomeziříčska, která dosud fungovala pod městskou společností Jupiter club. V tuto chvíli radnice usilovně pracuje na novém zpravodaji, který bude lépe vyhovovat představám radních.

Podařilo se nám rozproudit veřejnou debatu na toto téma. Zaznamenali jsme kritické obavy z možných důsledků (Dagmar Handová) i historicky prověřená doporučení, jak těmto důsledkům čelit (Martin Štindl). Další účastníci diskuze se naopak domnívají, že stávající Velkomeziříčsko svoji funkci neplní (Tomáš Rapušák) nebo že nezávislá, resp. vyvážená redakce je zbytečnou iluzí a její podřízení městskému úřadu znamená čistě logický krok (NovinyVM). Svůj pohled na věc a podrobnější informace k financování přinesl ředitel Jupiter clubu Milan Dufek.

K posunu debaty věcným směrem by nepochybně přispělo vyjádření hlavního tvůrce „reformy“ – rady města. Rozhodující orgán však k odstartované restrukturalizaci Velkomeziříčska dosud zveřejnil jen minimum zpráv. Zástupci koalice odhodlaně proklamují, že „vedení města musí vystoupit z komfortní zóny a musí udělat nepopulární řešení“. Rada města by proto měla svoje „nepopulární řešení“ také argumentačně obhájit!

Na nejbližší schůzi zastupitelstva se budeme ptát na tyto otázky:

Jaká je obsahová a organizační koncepce nového Velkomeziříčska?

Podle rozhodnutí rady města z 9. ledna mají být hlavní rysy „nového“ Velkomeziříčska – náklad, rozsah, způsob distribuce a četnost vydání – úplně stejné, jako u toho předchozího. Zde tedy není žádný důvod pro změnu vydavatele.

Dosud předložená vysvětlení typu „chybělo tam to, co má v klasickém městském zpravodaji být“ nebo „Velkomeziříčsko svou funkci neplní“ jsou velice slabá a nemohou obhájit rozpuštění dobře fungující redakce se dvěma zkušenými redaktory.

Budeme chtít slyšet, ve kterých konkrétních příkladech neplnilo Velkomeziříčsko svou funkci, proč situace nebyla řešena radou města v působnosti valné hromady Jupiter clubu a v čem bude Velkomeziříčsko vydávané radnicí lepší.

Jaké budou náklady na radniční Velkomeziříčsko?

Tedy celkový součet jeho mzdových, tiskových, distribučních či jiných nákladů. Kritika na adresu finančních nároků úseku medializace a komunikace při Jupiter clubu zaznívala opakovaně v minulosti a ozývá se i dnes. Zajímá nás tedy v čem a o kolik „radniční“ redakce Velkomeziříčska z našich veřejných prostředků ušetří.

Jak nový vydavatel zajistí objektivitu a vyváženost informací?

Skutečně si radní představují, že „v tomto novém formátu budou vycházet výhradně zprávy z města a jeho organizací“? Kdo konkrétně bude v rámci své pracovní náplně a ve smyslu tiskového zákona dbát na přiměřený prostor pro příspěvky vyjadřující názory opozičních členů zastupitelstva a názory veřejnosti? Opravdu převezme nevděčnou roli „hromosvodu“ a posledního arbitra tajemník Marek Švaříček, jak nám bez větších pochybností předkládá jeden z koaličních zastupitelů?


Zasedání zastupitelstva se koná v úterý 12. února od 15 hodin v koncertní síni Jupiter clubu, zveme vás k účasti. Kromě Velkomeziříčska je na programu řada dalších důležitých bodů.

Konečně společně!

Obavy o charakter Velkomeziříčska a nevole ke způsobu jeho reorganizace překvapivě spojují koalici s opozicí. Nevěříte? Připomeňme si kritické názory některých zastupitelů a stran na proměnu Velkomeziříčska v roce 2015.

Aktuální změny v redakci Velkomeziříčska jsou přitom mnohem radikálnější, než tehdy.
V roce 2015 se měnila pouze koncepce listu působnost byla rozšířena i do online prostředí, letos se mění celá jeho redakce i vydavatel!

Můj názor nikoho nezajímal.

Jiří Kaše, nezávislý za ČSSD: Medřičské listy 3/2015

K tomuto kroku bychom očekávali nejen diskusi, ale také důvody vedoucí k tomuto rozhodnutí.

zastupitelé KDU-ČSL a nezávislí: Velkomeziříčsko 5/2015

…podle reakcí svých spoluobčanů vím, že lidé mají raději informací více než méně.

Josef Komínek, ČSSD: Velkomeziříčsko 2015, č. 12

Bude levnější?

Marie Ripperová, KDU-ČSL: Medřičské listy 1/2015

Já mám velmi vážnou obavu, že zpravodaj radnice bude mít tendenci stát se její „hlásnou troubou“.

Pavel Pešek, KDU-ČSL: Medřičské listy 1/2015

… pokud si vzpomínám zrušení Velkomeziříčska neměla v plánu před volbami žádná z kandidujících stran a ani programové prohlášení toto neobsahuje.

Jiří Kaše, nezávislý za ČSSD: Medřičské listy 3/2015

Nabízí se mně srovnání – magnát Babiš média nakupuje, proč to dělá? Odpověď je jednoduchá – protože s jejich pomocí chce prezentovat svoje názory.

Jan Veleba, SPO: Medřičské listy 3/2015

Nicméně věřím, že i nové Velkomeziříčsko bude nezávislý měsíčník a nestane se závislým periodikem politických stran.

David Babák, ANO 2011: Velkomeziříčsko 6/2015

Stále více se prohlubuje podezření, že v oné vysoké hře patriotů šlo i osobní, personální ambice (někoho odstranit, jiného dosadit).

Jiří Kaše, nezávislý za ČSSD: Medřičské listy 3/2015

Proslýchá se, že by měl být zřízen nějaký mediální odbor na radnici…

František Bradáč, KDU-ČSL: Medřičské listy 4/2015

Je tedy jen na nás, zda budeme tolerovat tento styl práce rady i nadále … a zda se tedy smíříme s tím, že i v budoucnu můžeme být – pokud to snad dovolí zákon – vyloučeni z rozhodování o dalších důležitých věcech týkajících se správy našeho města.

Jiří Kaše, nezávislý za ČSSD: Medřičské listy 3/2015

Doufejme tedy, že aspoň ti, kteří loni obhájili své zastupitelské mandáty, budou ve svých demokratických názorech i nadále konzistentní!

Prosinec je za námi, co se nám povedlo?

12. prosince

Martin Štindl startuje diskuzi o budoucnosti Velkomeziříčska

18. prosince

Jednáme na zastupitelstvu

  • prosazujeme, aby usnesení zastupitelstvarady města byly v strojově čitelné podobě,
  • prosazujeme zveřejňování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva upraveného dle GDPR a dalších zákonů.
  • navrhujeme pracovní seminář věnovaný územnímu plánu města, který svolá starosta města (leden 2019),
  • neprosadili jsme navýšení odměn zastupitelům a radním,
  • podle zákonů o přístupu zastupitele k informacím požadujeme zasílání projektů realizovaných městem v elektronické podobě,
  • požadujeme předání podané a zaslané pošty pro zastupitele obratem.

20. prosince

Na semináři se seznamujeme se záměrem společnosti LIDL na stavbu supermarketu v areálu SVIT.

21. prosince

Módní přehlídky O/DĚNÍ v LuGy se zúčastnilo 100 lidí.


Listopad je za námi, do čeho jsme se namočili?

1. listopadu

Navrhujeme zřízení osadních výborů

7. listopadu

Martin Kaman a Alex Kaminaras se stávají členy komisí pro místní správu ve Lhotkách, resp. v Olší nad Oslavou.

14. listopadu

Pořádáme koncert Tadeáše Lence a Star Club Westu v Rock Depu.

17. listopadu

Slavíme 17. listopad průvodem od gymnázia na náměstí k Lípě svobody.

20. listopadu

První pracovní jednání zastupitelstva:

  • obhajujeme osadní výbory (neúspěšně)
  • zabraňujeme prodeji jednoho pozemku výrazně pod odhadní cenou
  • podporujeme rozšíření naučných stezek s dotační podporou (neúspěšně)
  • podporujeme zřízení výboru pro územní plán, urbanismus a rozvoj města (neúspěšně)

Říjen je za námi, jaký byl?

6. října

Úspěch ve volbách! Občané VM a místních částí nám dávají 18 % všech hlasů, obsazujeme 5 míst v zastupitelstvu. Předem domluvená koalice s námi ale odmítá jednat.

18. října

Akcí „Aš po Už/horod“ ve spolupráci s UMPRUM připomínáme období první republiky ve VM.

30. října

Ustavující jednání zastupitelstva, žádné překvapení se nekoná, čeká nás práce v opozici.

31. října

Pořádáme koncert Mara Jade + Les Mauvais Jours v RockDepu.

Volili jsme společně, děkujeme!

Děkujeme vám všem, kteří jste nás podpořili! Vaší zásluhou jsme dosáhli úspěchu, který nečekal nikdo z našich soupeřů a vlastně ani my sami.

Získali jsme od vás skvělých 16 933 hlasů! Vyhráli jsme ve volebních okrscích Lhotky a v historickém centru Velkého Meziříčí, druhého místa jsme dosáhli ve volebních místnostech Hornoměstská, Oslavická a Olší nad Oslavou. Zájmy občanů Velkého Meziříčí bude hájit 5 našich zastupitelů:

Ivana
Bíbrová
Vincenc
Záviška
Josef
Prokop
Tomáš
Bílek
Alexandros
Kaminaras

Už od našeho vzniku v červenci jsme si důkladně ujasňovali program a vedli pozitivní kontaktní kampaň. Společně s vámi jsme kulturně oživili 440 let starou budovu LuGy na Náměstí. Uspořádali jsme 9 akcí, které navštívily stovky lidí, k nejnavštěvovanějším patřila letní kina.

Povolební vývoj byl pro nás nemilým překvapením. Byli jsme připraveni jednat se všemi zvolenými subjekty a společně najít cestu ke zkvalitnění života a pozitivním změnám ve vedení města. Odpovědí bylo oznámení vzniku čtyřkoalice jen chvíli poté, co byly sečteny hlasy. Zástupci ČSSD, KDU-ČSL, Meziříčského fóra a ANO odmítají jakékoliv setkání s námi s odůvodněním, že probíhá příprava koalice.

V nadcházejím volebním období tak budeme působit v opozici. Vaše hlasy však nastartovaly změny, které Velké Meziříčí potřebuje a na které se spolu s vámi těšíme. Díky vašim hlasům jsme se během relativně krátké doby stali třetím nejsilnějším subjektem místní politické scény a budeme schopni tvořit protiváhu koaličního uskupení všude tam, kde to bude v našem společném zájmu.

V tuto chvíli už připravujeme další akce a promýšlíme možnosti rozvoje města. A i když naši zastupitelé nebudou v užším vedení zastupitelstva, budeme se dál setkávat s vámi, obyvateli města i jeho okolí, a pracovat v zastupitelstvu pro zlepšení života ve městě.

Nepolevujte v naší podpoře a my budeme společně s vámi měnit město a místní části.

SPOLEČNĚ VM