Mimořádný zpravodaj k rekonstrukci Velkomeziříčska

Rada města v lednu dala pokyn ke zrušení redakce Velkomeziříčska, která dosud fungovala pod městskou společností Jupiter club. V tuto chvíli radnice usilovně pracuje na novém zpravodaji, který bude lépe vyhovovat představám radních.

Podařilo se nám rozproudit veřejnou debatu na toto téma. Zaznamenali jsme kritické obavy z možných důsledků (Dagmar Handová) i historicky prověřená doporučení, jak těmto důsledkům čelit (Martin Štindl). Další účastníci diskuze se naopak domnívají, že stávající Velkomeziříčsko svoji funkci neplní (Tomáš Rapušák) nebo že nezávislá, resp. vyvážená redakce je zbytečnou iluzí a její podřízení městskému úřadu znamená čistě logický krok (NovinyVM). Svůj pohled na věc a podrobnější informace k financování přinesl ředitel Jupiter clubu Milan Dufek.

K posunu debaty věcným směrem by nepochybně přispělo vyjádření hlavního tvůrce „reformy“ – rady města. Rozhodující orgán však k odstartované restrukturalizaci Velkomeziříčska dosud zveřejnil jen minimum zpráv. Zástupci koalice odhodlaně proklamují, že „vedení města musí vystoupit z komfortní zóny a musí udělat nepopulární řešení“. Rada města by proto měla svoje „nepopulární řešení“ také argumentačně obhájit!

Na nejbližší schůzi zastupitelstva se budeme ptát na tyto otázky:

Jaká je obsahová a organizační koncepce nového Velkomeziříčska?

Podle rozhodnutí rady města z 9. ledna mají být hlavní rysy „nového“ Velkomeziříčska – náklad, rozsah, způsob distribuce a četnost vydání – úplně stejné, jako u toho předchozího. Zde tedy není žádný důvod pro změnu vydavatele.

Dosud předložená vysvětlení typu „chybělo tam to, co má v klasickém městském zpravodaji být“ nebo „Velkomeziříčsko svou funkci neplní“ jsou velice slabá a nemohou obhájit rozpuštění dobře fungující redakce se dvěma zkušenými redaktory.

Budeme chtít slyšet, ve kterých konkrétních příkladech neplnilo Velkomeziříčsko svou funkci, proč situace nebyla řešena radou města v působnosti valné hromady Jupiter clubu a v čem bude Velkomeziříčsko vydávané radnicí lepší.

Jaké budou náklady na radniční Velkomeziříčsko?

Tedy celkový součet jeho mzdových, tiskových, distribučních či jiných nákladů. Kritika na adresu finančních nároků úseku medializace a komunikace při Jupiter clubu zaznívala opakovaně v minulosti a ozývá se i dnes. Zajímá nás tedy v čem a o kolik „radniční“ redakce Velkomeziříčska z našich veřejných prostředků ušetří.

Jak nový vydavatel zajistí objektivitu a vyváženost informací?

Skutečně si radní představují, že „v tomto novém formátu budou vycházet výhradně zprávy z města a jeho organizací“? Kdo konkrétně bude v rámci své pracovní náplně a ve smyslu tiskového zákona dbát na přiměřený prostor pro příspěvky vyjadřující názory opozičních členů zastupitelstva a názory veřejnosti? Opravdu převezme nevděčnou roli „hromosvodu“ a posledního arbitra tajemník Marek Švaříček, jak nám bez větších pochybností předkládá jeden z koaličních zastupitelů?


Zasedání zastupitelstva se koná v úterý 12. února od 15 hodin v koncertní síni Jupiter clubu, zveme vás k účasti. Kromě Velkomeziříčska je na programu řada dalších důležitých bodů.