Martin Štindl

Vzdělání

  • Gymnázium Trutnov
  • Filozofická fakulta MU Brno, obor archivnictví
  • Filozofická fakulta MU Brno, doktorandské studium

Napište Martinovi

marstin@centrum.cz

Rodák z Českého ráje vyrostl a dospěl v Krkonoších. Na Moravu ho přivedla studia oblíbené historie a na Vysočině udržela láska. Láska k ženě, k povolání a k minulosti města mezi řekami.


Ve Velkém Meziříčí působí více než čtvrtstoletí jako archivář a historik. Je autorem několika knih o dějinách města, Velké Meziříčí prezentuje na odborných i vzdělávacích fórech.

Dlouhodobě spolupracuje s Vlastivědnou a genealogickou společností. Díky své profesi zná velkomeziříčské tradice, rezervy i rozhodující faktory dosavadního vývoje.

Díky svému původu odjinud neztrácí užitečný odstup a schopnost nadhledu.

Obzor místní samosprávy by neměl končit na hranicích městského katastru. Se Společně VM můžeme tyto hranice překročit!