Program 2018

Rychlé odkazy na jednotlivé kapitoly: BydleníPromyšlený rozvojDopravaZpříjemnění městaKultura, sport a dobrovolnictvíOchrana přírodyBezpečnostMístní částiProgram v kostce

Bydlení

Naše priorita: dostupné a příjemné bydlení

Velkomeziříčská sídliště zastarávají a nestačí moderním nárokům. Bytů je nedostatek. Mnoho občanů chce stavět rodinný dům, ale těžko hledají stavební místo. 

Proto musíme

 • Připravit výstavbu nových městských bytů, hledat místa k bydlení nejen na okraji, ale i ve vnitřních částech města – stavby v prolukách, přestavby, půdní vestavby, nástavby.
 • Najít v územním plánu nové lokality vhodné pro výstavbu rodinných a bytových domů; zintenzivnit jednání s majiteli pozemků a výrazně zvýšit počet stavebních míst.
 • Koncepčně řešit obnovu stávajících sídlišť a postupně je přebudovávat na místa, která budou vyhovovat lidem, kteří tam žijí; hledat nejlepší řešení pro parkování, zeleň, odpočinková místa, dětská hřiště, komunitní zahrádky apod.

Promyšlený stavební rozvoj města

 • Zaměřit se na kvalitu nově budovaných veřejných staveb, architektonické soutěže by měly být samozřejmostí,
 • zavést institut městského architekta a sestavit stálou komisi pro rozvoj města,
 • připravovat kvalitní projekty na delší období, aby město i v rámci náhlých dotací stavělo solidní věci,
 • zahájit rekonstrukci Náměstí podle odborně připravené a vyhodnocené architektonicko-urbanistické soutěže,
 • vytvořit zadání pro ideovou studii na využití pozemků v areálu Svit a zahájit veřejnou diskuzi, pokračovat v jednání s řetězcem Lidl o vykoupení nebo směně pozemků ve Svitu.

Doprava

 • Zmírňovat dopravní zácpy sjíždějící z D1 dočasnými úpravami dopravy a tlakem na policii, aby situaci řešila
 • propojit cyklostezky v údolích řeky Balinky a Oslavy, podporovat cyklistiku, instalovat stojany na kola na klíčová místa, 
 • zajistit více spojů na Prahu a Brno, za tím účelem prosadit zastávky nad městem nebo v těsné blízkosti dálničního sjezdu
 • vybudovat kruhový objezd u Billy,
 • k parkování v centru města připravit návrh parkovacího domu, 
 • při rozvoji cest a plánování dopravy trvat na komfortu pěší a cyklistické dopravy.

Zpříjemnění pobytu ve městě

 • Zahájit práce na revitalizaci Čechových a Riegerových sadů,
 • při výstavbě a rekonstrukci částí města a místních částí zvyšovat množství zasazených stromů a zeleně,
 • zpříjemnit pobyt ve městě instalací pítek s pitnou vodou.

Kultura, sport a dobrovolnictví

 • Podporovat dobrovolnictví – nastavit pracovní náplň pracovníků města tak, aby mohli aktivněji pomáhat při občanských akcích ve městě (radami, propagací, zapůjčením vybavení), například v kultuře, při údržbě a rozvoji sídlišť a v místních částech,
 • nadále podporovat sport, zavést příspěvky na odměny trenérům mládeže,
 • nově pravidelně oceňovat významné občany, rodáky a počiny,
 • zřídit stálou expozici k velkomeziříčské tragédii a holocaustu.

Ochrana přírody

 • Tam, kde je to v možnostech města a jeho příspěvkových organizací, omezovat produkci odpadů, například jednorázových obalů,
 • zavést motivační systém na třídění odpadů,
 • usilovat o rychlejší obměnu veřejného osvětlení za úspornější variantu,
 • spolupracovat s městským útulkem, se záchrannou stanicí Pavlov a dalšími na záchraně a péči o zatoulaná nebo opuštěná zvířata.

Bezpečnost

 • Rozšiřovat městský kamerový systém k ochraně majetku města a občanů,
 • podporovat preventivní akce na potlačení kriminality a zneužívání návykových látek – zvýšenou pozornost věnovat dětem a mladistvým,
 • bezpečnost ovšem nesmí sloužit jako zaklínadlo, které zadusí jiné činnosti – otevřeme například problematiku „zamčených hřišť“.

Podpoříme práva místních částí

Občané Mostišť, Olší nad Oslavou, Hrbova, Svařenova, Lhotek, Kúsek a Dolních Radslavic mají oprávněný pocit, že na ně Město Velké Meziříčí zapomíná. Komise pro místní správu a dobrovolníci ve vesnicích odvádějí velký kus práce, ale jako komise nemají žádné pravomoci.

Navrhujeme místo komisí zřídit osadní výbory podle zákona o obcích. Výhodou osadních výborů je, že mají zaručená tato práva:

 • předkládat návrhy k rozvoji místní části i rozpočtu, nejen radě města, ale i zastupitelstvu
 • vyjadřovat se k návrhům, které projednává rada i zastupitelstvo, pokud se týkají části obce
 • předseda osadního výboru se může účastnit jednání zastupitelstva a přihlásí-li se o slovo, musí mu být uděleno

Dále navrhujeme

 1. Pověřit konkrétního pracovníka městského úřadu (pravděpodobně část úvazku), který bude osadním výborům nápomocný na schůzích, v terénu i na městském úřadě.
 2. Seznámit členy osadních výborů se způsobem, jak se určují rozpočtové kapitoly pro místní části, případně ho revidovat .
 3. Pracovníci městského úřadu by měli věnovat zvýšenou pozornost dotacím, které mohou rozvíjet místní části.

Program v kostce