Jak naložit se Svitem?

Rozvojová plocha „Svitu“ by měla občanům města nabízet:

  • dopravní (cyklisté a zásobovací) a pěší propojení s náměstím
  • odbavení automobilové dopravy z náměstí do parkovacích domů ve Svitu
  • přístup k řece a kultivované nábřeží pro rekreační účely
  • pobytové plochy pro rekreaci, zeleň, aleje, udržované trávníky, lavičky s možností sezení ve stínu, vodní prvky
  • plocha pro pořádání outdoorových kulturních akcí
  • objekty, které poskytnou:
    • rozšíření nabídky občanské vybavenosti (restaurace, kavárny, obchody s prodejní plochou odpovídající těm z náměstí)
    • administrativní prostory v režimu, kdy jsou zajištěny děje v místě přes celý den (přes den se tam pohybují pracující, odpoledne a večer potom lidé využívající plochu pro volnočasové aktivity nebo rekreaci

Na území Svitu má být pestrá nabídka cílů, které z území vytvoří atraktivní plochu pro celé spektrum věkových skupin občanů našeho města, využívající ji přes celý den. To je městotvorný přístup. Nikoliv sdružování širokého sortimentu zboží a služeb pod střechu jednoho supermarketu + 150 aut a zásobování kamiony. Představme si modelovou situaci, kterou každý z nás jistě někdy zažil. Volná chvíle po práci nebo o víkendu, nemáme žádný plán a proto zajdeme na místo, kde víme, že se vždycky něco děje, které nás nějak zabaví a něčím překvapí – takové místo ve městě nemáme. V Praze je to, třeba, náplavka – člověk tam jde bez konkrétního plánu a ví, že ho tam něco bude bavit, koupí si zmrzku nebo pivo nebo nic, ale ví, že za procházku to stojí.