Jan Oulehla

Z rodného Hrbova se přestěhoval za manželkou do Lhotek, kde spolu vychovávají tři děti. U domu má ovocnou školku, kde množí a zachraňuje vzácné staré odrůdy.

Společně s Tomášem Pelíškem pečuje o ovocné stromy v krajině a zakládá nové výsadby sadů i alejí.  O stromech mluví i v rozhlase: Mladí sadaři u Velkého Meziříčí zachraňují staré ovocné odrůdy, Když ekonom a ekolog zachraňují ovocné stromy.

Je autorem několika odborných publikací, zejména o vymírání mokřadních druhů rostlin. Momentálně dokončuje doktorát na Mendelově univerzitě, kde vyučuje o regionálním rozvoji, životním prostředí a zemědělské krajině.

Ve volném čase se rád toulá krajinou a plete košíky.

 

 

„Jsem členem komise životního prostředí. Ve Velkém Meziříčí stojím za několika veřejnými výsadbami a zakládáním květnatých luk. Za krajinu, kterou zanechám svým dětem, se nechci stydět!“

„Zdravé životní prostředí je základem zdravého života nás všech. Ekologie má své místo i na komunální úrovni.“

Jan Oulehla kandiduje jako číslo 14 do zastupitelstva Velkého Meziříčí. Zjistěte, kdo další kandiduje za Společně VM a podpořte nás v úsilí o změny k lepšímu ve Velkém Meziříčí!