Michaela Horná

Vzdělání

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín

Ve Velkém Meziříčí bych ráda zvýšila povědomí o ochraně životního prostředí a přispěla ke kvalitě kulturního vyžití.


Střídavě pobývá ve Velkém Meziříčí a v Praze, kde studuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Od dětství ji to táhlo k ručním pracem a k oděvnímu řemeslu. Vystudovala proto obor Design oděvu, který ji otevřel cestu do ateliéru Beaty Rajské i ke studijním pobytům v Itálii a v Rumunsku. Nyní se věnuje volné tvorbě a šití šatů pod svatební agenturou.

Ve volném čase cestuje, nejraději do severských zemí. Během školního roku pracuje jako lektorka zájmových kroužků pro děti.